Mitkä vaalit?

Kirkolliskokousvaaleissa valitaan joka neljäs vuosi 32 pappia ja 64 seurakuntalaisten edustajaa kirkolliskokoukseen. Seuraavat vaalit pidetään 11.2.2020.

Vaalit käydään hiippakunnittain. Esimerkiksi Tampereen hiippakunnan alueelta (Pirkanmaa ja Kanta-Häme) valitaan kirkolliskokoukseen 4 pappia ja 8 seurakuntalaisten edustajaa. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat papit ja paikallisseurakuntien luottamushenkilöt, jotka on valittu seurakuntavaaleissa 2018.

Vaaleilla valittujen edustajien lisäksi kirkolliskokoukseen kuuluvat piispat, kenttäpiispa sekä saamelaiskäräjien ja valtioneuvoston edustajat.

Kirkolliskokous tekee kaikki tärkeimmät koko Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa koskevat päätökset. Jos päätös vaatii kirkkolain muutoksen, eduskunta päättää kirkkolain muutoksesta kirkolliskokouksen ehdotuksen perusteella.

Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon opin tai kirkollisten toimitusten kaavojen muutoksista, seurakuntien tehtävistä ja toimintojen järjestelyistä. Esimerkiksi vuonna 2012 kirkkoon perustettiin yhteinen taloushallinnon palvelukeskus kirkolliskokouksen päätöksellä. Syksyllä 2015 kirkolliskokous päätti hyväksyä virsikirjan lisävihkon. Lisäksi kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon keskushallinnon toiminnasta ja tehtävistä.

Kirkolliskokous kokoontuu vuosittain kaksi kertaa, yhden viikon toukokuussa ja toisen marraskuussa. Asioita valmistellaan kirkolliskokouksen päätöksentekoa varten yhdeksässä eri valiokunnassa.

Hiippakuntavaltuustot johtavat kunkin hiippakunnan toimintaa yhdessä tuomiokapitulin kanssa. Kunkin hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon valitaan vaaleissa 7 pappia ja 14 seurakuntalaisten edustajaa.

Valtuuston tehtävänä on hyväksyä vuosittain hiippakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustojen tehtävistä on käyty keskustelua kirkolliskokouksessa vuoden 2019 aikana, ja on mahdollista, että hiippakuntavaltuustojen tehtäviä muutetaan lähivuosina.

Lisätietoa kirkon hallinnosta ja tulevista vaaleista löydät kirkon sivuilta.

Huomioithan, että tämä sivusto ei ole osa kirkon virallista tiedotusta vaan yksityishenkilön ylläpitämä sivusto.